Con de penetració
  • Protecció de punta de fletxa: paquet de 2 unitats.

Con de penetració